Jak použít akcelerometr

Pro Vás, co chcete zařízení ovládat pomocí náklonů tabletu (telefonu) obsahuje aplikace možnost nadefinovat si šablonu zprávy, do které můžete umístit proměnné s aktuálními hodnotami z akcelerometru. U proměnných @x, @y a @z je možné zvolit počet desetiných míst 0 až 4. Při nastavení počtu desetiných míst na 0 je možné pomocí násobiče pracovat pouze s celými čísly. Četnost odesílaných zpráv je možné ovlivnit pomocí nastavení intervalu vzorkování.

K dispozici jsou proměnné:

ProměnnáPopis
@xZrychlení podél osy x v m/s2
@yZrychlení podél osy y v m/s2
@zZrychlení podél osy z v m/s2
@tDatum a čas přečtení hodnot x, y, z v ns, hodnota je počítána od 1.1.1970 0:00 h

Souřadnicový systém vychází ze základní orientace zařízení. Pro telefon je to obvykle na výšku a u tabletů na šířku. Souřadnicový systém je relativní vůči obrazovce zařízení, to znamená, že umístění os je pořád stejné bez ohledu na natočení obrazovky.