Připojujeme se k zařízení

Pokud máte při startu aplikace vypnutý Bluetooth, aplikace Vás vyzve k jeho zapnutí a po úspěšné aktivaci Vás automaticky přesměruje na obrazovku připojení. Můžete se tam také dostat přes Menu pomocí ikony Bluetooth.

Ke spárovaným zařízením se připojíte jednoduše výběrem jedné z položek v seznamu spárovaných zařízení.

Nové zařízení můžete přidat pomocí tlačítka +, které naleznete v pravém dolním rohu. Stisknutím tlačítka se spustí vyhledávání nových zařízení, které lze předčasně ukončit dotykem na libovolné místo obrazovky.

Pokud máte Android 6 nebo novější budete požádáni o přidání oprávnění, které je potřebné pro spuštění vyhledávání. Důvod je, že po celou dobu vyhledávání je Vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení v okolí, které taktéž hledají zařízení pro spárování.

Po vyhledání stačí vybrat jedno z nalezených zařízení, tím se vyvolá systémové dialogové okno pro spárování, které Vás požádá o zadání PIN. Pokud bylo spárování úspěšné, aplikace se pokusí k zařízení připojit.

Po úspěšném připojení si můžete všimnout malé ikonky nad tlačítkem Menu v podobě Bluetooth symbolu.

Odpojit se můžete pomocí tlačítka v podobě symbolu Bluetooth, které naleznete po zobrazení Menu.

Podporuje bluetooth 2.0 a 4.0 (BLE micro:bit (Nordic Semiconductor nRF51822), HM-10 (Texas Instruments CC254x), další zařízení lze použít s vlastním UUID pro službu UART).