Používáme GPS

Nastavení GPS zprávy se provádí prostřednictvím šablony, do které je možné umístit tyto proměnné:

ProměnnáPopis
@latZeměpisná délka ve stupních
@longZeměpisná šířka ve stupních
@tDatum a čas kdy byla poloha zjištěna v ns, hodnota je počítána od 1.1.1970 0:00 h

Zapnutí či vypnutí odesílání se provádí pomocí ikony GPS umístěné v Menu. K odeslání zprávy dochází v momentě zjištění nové polohy.

Pokud máte Android 6 nebo novější, aplikace Vás požádá o přidání práva pro přístup k informacím o Vaší poloze. Právo můžete později kdykoli odebrat prostřednictvím správce aplikací.