★ Virtuální joystick

Virtuální joystick je ve verzi Pro dostupný po dvojitém poklepání prstem (viz. kapitola "Používání gest na hlavní obrazovce"). Lze ho používat buď pomocí definovatelné šablony a nebo přímo pomocí přiřazení hexadecimálních příkazů k jednotlivým směrům (viz. obr. SWJ3). Nastavitelný je rádius hodnot N proměnných @x, @y a počet desetiných míst na která se mají zaokrouhlovat. Taktéž je nastavitelné odesílání odřádkování na konci šablony. Četnost odesílaných zpráv je možné ovlivnit pomocí nastavení intervalu vzorkování.

V šabloně jsou dostupné následující proměnné:

ProměnnáPopis
@xpozice na ose x, která může nabývat hodnot v intervalu <-N;N> (viz. obr. SWJ1)
@ypozice na ose y, která může nabývat hodnot v intervalu <-N;N> (viz. obr. SWJ1)
@powervzdálenost od středu v % (viz. obr. SWJ2)
@angleúhel v ° (viz. obr. SWJ2)


Obr. SWJ1
Obr. SWJ1


Obr. SWJ2
Obr. SWJ2


Obr. SWJ3
Obr. SWJ3